Maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytą normą

Informuojame, kad gauti Biržų Širvėnos ežero Centrinės ir Jaunimo parko bei Apaščios upės A. Dauguviečio parko maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai (mėginiai laboratoriniams tyrimams paimti liepos 18 d.) pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, minėtų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytą normą. Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nepastebėta. Paplūdimio ir tinklinio aikštelės smėlyje kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.

Vandens  temperatūra bandinio ėmimo metu Širvėnos ežero Centrinėje maudykloje buvo +18,4 C°, Jaunimo parke +18,5 C°, Apaščios upės A. Dauguviečio parke +18 C°. Sekantis mėginys bus imamas rugpjūčio 1 d. 

 

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti