Korupcijos prevencija

Kas yra korupcija? 
STOP korupcijai

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programa
Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas
Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2021 metų ataskaita
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure