Biržų VSB

Korupcijos prevencija

Skaidrios Lietuvos informacijos centro FILMUKAS
Privačių interesų deklaravimo atmintinė
Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) 
Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika. Interesų konfliktai ir jų valdymas
Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2023 metų ataskaita
Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programa
Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2022 metų ataskaita

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2021 metų ataskaita