Biržų VSB

Priklausomybės konsultavimo paslaugos

Pagalba skirta rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bei jų šeimos nariams.
Atvykimui į konsultaciją nereikia šeimos ar kito gydytojo siuntimo.
Teikiant paslaugą, laikomasi anonimiškumo ir konfidencialumo.

Priklausomybės konsultantų pagrindiniai uždaviniai:

  • įvardinti ir parodyti dėl priklausomybės kylančias problemas šeimoje ir suplanuoti pagalbą visiems jos nariams (tiek suaugusiems, tiek vaikams).
  • motyvuoti vartojančius alkoholį rizikingai (galimai dar nesančius priklausomais) keisti žalingus gėrimo įpročius;
  • motyvuoti priklausomus nuo alkoholio asmenis, jų šeimos narius kreiptis dėl psichoterapinio gydymo;
  • teikti paramą sveikstantiems žmonėms, baigusiems gydymo nuo priklausomybių programą.