Biržų VSB

Maudyklos

Maudymosi sezono metu vanduo stebimas trijose Biržų rajono savivaldybės maudyklose:

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių - ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybės“ maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, vanduo tiriamas reguliariai, kas dvi savaites.

Biržų r. sav. maudyklų vandens kokybė 2023 m.
Biržų r. sav. maudyklų vandens kokybė 2022 m.
Biržų r. sav. maudyklų vandens kokybė 2021 m.
Biržų r. sav. maudyklų vandens kokybė 2020 m.
Biržų r. sav. maudyklų vandens kokybė 2019 m.