Biržų VSB

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra

Pagrindinis tikslas - vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose, formuojant teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMOS ATASKAITA

KAIP IŠSIRINKTI KUPRINĘ - REKOMENDACIJOS TĖVAMS

KAIP SUKURTI VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO PERŽIŪROS KODĄ?