Biržų VSB

Veikla

Pagrindinis biuro tikslas – rūpintis Biržų rajono savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinė biuro veikla:

1. Pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje;
2. Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika bei kontrolė savivaldybėje;
3. Visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas;
4. Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas;
5. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;
6. Savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.

Biuro veiklą koordinuoja Biržų rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis savivaldybės gydytojas.