Biržų VSB

A. Dauguviečio parko maudykloje vandens kokybė neatitinka reikalavimų

Informuojame, kad gauti A. Dauguviečio parko (Apaščios upės) maudykloje, vandens kokybės tyrimų rezultatai (mėginiai laboratoriniams tyrimams paimti liepos 4 d.) pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, viršija nustatytą normą, maudytis nerekomenduojama.

Širvėnos ežero Centrinėje ir Jaunimo parko maudyklose, vandens kokybės tyrimų rezultatai atitinka nustatytą normą.

Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu Apaščios upės A. Dauguviečio parke buvo +25,7 C°, Jaunimo parke +25,9 C°, Širvėnos ežero Centrinėje maudykloje +26,0 C°.

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

Atsiliepimai

Komentuoti