Biržų VSB

Maudyklų vandens mikrobiologiniai parametrai atitinka reikalavimus

Informuojame, kad gauti Biržų Širvėnos ežero Centrinės ir Jaunimo parko bei Apaščios upės A. Dauguviečio parko maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai (mėginiai laboratoriniams tyrimams paimti rugpjūčio 16 d.) pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, minėtų maudyklų vandens mikrobiologiniai parametrai atitinka nustatytą normą. Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nepastebėta.

Vandens  temperatūra bandinio ėmimo metu Širvėnos ežero Centrinėje maudykloje buvo +23,1 C°, Jaunimo parke +23,1 C°, Apaščios upės A. Dauguviečio parke +22,9 C°. Sekantys mėginiai bus imami rugpjūčio 28 d.

 

Atsiliepimai

Komentuoti