Biržų VSB

Ankstyvosios intervencijos programa paaugliams

Prevencinė programa

Paaugliai iš prigimties linkę imituoti viską, kas atrodo madinga ir „kieta“, nori atrodyti  labiau subrendę, nepriklausomi.  Dar nesuformuotos tinkamos nuostatos, žinių apie psichoaktyvias medžiagas, jų poveikį žmogaus organizmui bei vartojimo padarinius trūkumas, psichinės ir emocinės problemos dažnai pastūmėja jauną žmogų ieškoti nusiraminimo svaigaluose. Atsisakius išgerti galima susidurti su pašaipomis ar išmetimu iš draugų rato, o narkotikų bandymas,  manoma, nėra rizikingas. Moksleiviai tik reguliarų narkotikų vartojimą vertina kaip rizikingą ir ne visi supranta, jog kuo anksčiau jaunas žmogus pradeda vartoti svaigalus, tuo didesnė rizika jam tapti priklausomam.